contact       -----------

-----------

 

 

 

DERMATITE CANINE
D. Voinea, A. Diaconescu, Sanda Ghita

     Rezumat
     In acesta lucrare sunt prezentate rezultatele obtinute in directia diagnosticului si tratamentului diferitelor forme de dermatita, la caini de diferite rase si varste.
     Se fac referiri succinte asupra aspectelor morfoclinice ale dermatitelor (de la forme simple de dermatita uscata, pana la cele complicate), metodologiei de diagnostic (cuprinzand si metodele complementare de laborator) si arsenalul terapeutic folosit (antibioterapie, terapie de stimulare nespecitica, terapie de stimulare specifica, terapie topica).
     In patologia animalelor de companie sunt foarte frecvente dermatitele canine, care au la origine anumiti bioagresori specifici (bacterii, paraziti, miceti, tulburari nutritionale, tulburari de metabolism etc., (1,2, 3).
     De aceea, este necesara stabilirea cu certitudine a agentului etiologic incriminat, pentru identificarea sursei de infectie si a modului de transmitere la animale si om, cat si pentru instituirea unui tratament, cat mai selectiv, bazat pe rezultatele antibiogramei.

     Material si metoda
     In Clinica F.M.V. Bucuresti si L.C.S.V.D. au fost luati in observatie 16 caini (cinci din rasa ciobanesc german, unul din rasa ciobanesc carpatin, patru din rasa caniche, trei din rasa comuna, doi din rasa boxer si unu din rasa tekel) cu varste cuprinse intre 6 saptamani si 14 ani, la care au fost diagnosticate clinic forme de dermatita:
     a) umeda la baza cozii - (rasa ciobanesc german toate cazurile);
     b) scvamoasa - (la rasa caniche doua cazuri, la rasa comuna doua cazuri);
     c) supurativa - (la rasa caniche un caz, la rasa comuna un caz);
     d) circumscrisa (mumulara) - (la rasa boxer un caz);
     e) uscata cu pahidermie - (la rasa caniche un caz);
     f) intertrigo - (rasa caniche un caz, la care a fost prezenta si forma generalizata supurativa);
     g) alergica - (la rasa boxer un caz, la rasa tekel un caz);

      De la toate cazurile s-au prelevat probe in vederea examenelor complementare de laborator, obtinandu-se urmatoarele rezultate:
     1. examen bacteriologic: s-a izolat Staphilococcus intermedius la rasa ciobanesc german 2 cazuri, rasa caniche un caz, rasa comuna un caz (4, 5);
     2. examen micologic: a fost izolat Microsporum canis de la un boxer (2);
     3. examen parazitologic: a fost identificat Ctenocephalides canis la mai multi caini din rase diferite (3)
     4. determinari de profil metabolic: s-au efectuat pentru a se stabili corelatii intre diferitele dismetabolii si leziunile instalate (afectiuni hepatorenale cronice) (7).

     Rezultate si discutii
     
In urma diagnosticului de laborator, ce a venit in completarea diagnosticului clinic, s-a instituit tratamentul, care de la caz la caz, a fost directional pe 5 linii principale:
     a) antibioterapie: pe baza de antibiograma, cu amoxicilina si acid clavulinic, oxacilina. lincomicina, enrofloxacin (4);
     b) corticoterapie: cu prednison si clorfeniramin si clorocalcin (9);
     c) terapie de stimulare specifica: vaccin stafilococic si anatoxina stafilococica si cantastim (8);
     d) terapie de stimulare nespecifica pe baza de autohemoterapie (in special la varstele tinere si la rasele mai sensibile: ex: caniche);
     e) terapie topica: cu sampon antiseboreic, antibacterian, antifungic, antiparazitar; spray cu propolis; neobasept (6)

     Concluzii
     In urma diagnosticului clinic si de laborator efectuat pe cele 16 cazuri, cu stabilirea formei de evolutie cat si a agentului cauzal, tratamentele instituite au dus in final la vindecarea animalelor. Consideram ca este necesara prezentarea animalelor la medicul veterinar, cat mai timpurie, atat pentru preintampinarea complicatiilor si a cronicizarii procesului respectiv.

     BIBLIOGRAFIE
1. BOURDEAU P., 1993 - Le point veterinaire, 25, 155, 147-160.
2. BOURDOISEAU G., 1993 - Le point veterinaire, 24. 149, 51-54.
3. BUERGER R.G., 1995 - Insect and arachnios hypersensitivity disorders of dogs and cats. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 631-635.
4. DE BOERD.J., 1995 -Management of chronic and recurrent pyoderma in thedog. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 611-618.
5. IHRKE P.J., GROSS, LEE THELMA, 1995. - Canine mucocutaneous pyoderma. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 618-619.
6. KWOCHKA K.W., 1995 - Shampoos and moisturizing rinses in veterinary dermatology. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 590-595.
7. MILLER W.H., 1995 - Epidermal displastic disorders of dogs and cats. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 597-600.
8. SCHULTZ K.T., 1995 - The current immunology of allergy. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 628-631.
9. SCOTT D.W., 1995 - Rational use of glucocorticoids in dermatology. in: Kirk's current veterinary therapy, Ed.XII, 573-581

Rev. Rom. Med. Vet., nr.2, 1998Dog dermatitis

D. Voinea, A. Diaconescu, Sanda Ghita

Abstract:  The results of the study carried oul on trie diagnosis and treatment of various forms of dermatitis in dogs of different brecds and ages are shown.
References are made on the dermatitis morpho-clinical aspects (from simple forms of dry dermatitis to those complicated), on the diagnosis methodology (including also complementary laboratory methods) and on the therapeutical arsenal used (antibiotherapy, non-speciric slimulating therapy, specific stimulating therapy and local therapy).

Rev. Rom. Med. Vet., nr.2, 1998


Les dermatites du chien

D. Voinea, A. Diaconescu, Sanda Ghita

Rezume: Les resultats de l'etude sur le diagnostic et traitement des differentes formes de dermatite chez le chien de differentes races et ages sont presentes.
On fait des breves references sur les aspects morphocliniques des dermatites (de formes simples de dermatite scchee a celles compliquees), sur la methodologie de diagnostic (y compris aussi les methodes complementaires de laboratoire) et sur l'arsenal therapeutique utilise (antibiotherapie, therapie de stimulation non-specilique, therapie de stimulation specifique et therapie topique).

Rev. Rom. Med. Vet., nr.2, 1998

 

 

°

-----------

-----------